Environmentalism Through Innovation

ResqUnit - skal redusere antall spøkelsesteiner

Aldri mist en teine igjen


ResqUnit festes til teiner eller fiskeredskap.
Dersom fiskeredskapet går tapt for eksempel ved at det driver ut til dypere vann og trekker blåsen med seg ned, vil ResqUnit løses ut etter lengre tid i vann og flyte til overflaten. Resqunit er lett synlig og er festet til teinen med tau.

Utstyret kan dras opp!

Vi ønsker å redusere økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden, og samtidig redusere antall spøkelsesteiner som for øyeblikket truer både fiske-, krabbe- og hummerbestand langs alle kyststrøk over hele kloden.

Tapte teiner og fiskeutstyr er ikke bare frustrerende for fiskere. Utstyret fanger også dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør.

Dette er et forferdelig menneskeskapt miljøproblem, og omfanget er større enn noen har trodd.

 

Naturvernforbundet i Østfold om problemet:
"Det forsvinner om lag 2200 hummerteiner hvert eneste år, bare i Agder-fylkene (Andersen 2016). Det blir opp gjennom årene et skremmende antall teiner. Tilsvarende tall finner vi også i utlandet, f.eks. fra Virgin Islands, USA, hvor årlig tap beregnes til 10% (Clark m.fl. 2012). Omfanget av problemet med spøkelsesteiner er stedvis skremmende. Eksempelvis ble det under en ryddeaksjon i Chesapeake bay i USA, plukket opp 32000 spøkelsesteiner som til sammen inneholdt nært 32000 krabber"

Hvorfor ResqUnit?

Spar penger

Fiskeredskaper er ofte kostbare. Vi tilbyr en flott løsning til en elegant pris, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Spar miljøet

Noen steder ser dessverre hav og sjø ut som søppelfyllinger. La oss gjøre noe med dette. Bli med og ta ansvar.

Bevar mat og dyrebestand

La oss ikke sløse god mat. Millioner av fisk, krabbe og hummer sulter ihjel i spøkelsesteiner hvert år. Nydelig mat går tapt.

Meld deg på
vårt nyhetsbrev